I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020"

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
stypendium
W tegorocznej XIV edycji w gronie uczniów, którym przyznano stypendia znalazło się 3 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim:

1) Paulina Skalik – stypendium pierwszego stopnia, I miejsce;

2) Szymon Rusiecki - stypendium pierwszego stopnia, II miejsce;

3) Kamil Chrząszczyk - stypendium drugiego stopnia, IV miejsce.

W kategorii „uczeń” złożone zostały 103 wnioski z 55 szkół (każda szkoła mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski).

Uczniowie szkół średnich otrzymują stypendia za wyniki uzyskane w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych oraz aktywność naukową.

W imieniu marszałka Grzegorza Schreibera wyróżnienia młodym, zdolnym ludziom wręczał 25 czerwca wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

powrót