I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024"

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy
absolwentom szkół podstawowych następujące klasy:


1A – matematyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka lub geografia;

1B – matematyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka lub geografia;

1C - humanistyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
język polski, historia, język angielski; od klasy trzeciej dodatkowe
zajęcia z wiedzy o społeczeństwie;

1D – biologiczno-chemiczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
biologia, chemia; od klasy drugiej uzupełniające zajęcia
z matematyki lub języka angielskiego.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI 2024/ 2025:
Drodzy ósmoklasiści!
  • Pamiętajcie, aby Wasze osiągnięcia (sukcesy w olimpiadach, kon­kursach, zawodach sportowych) zostały umieszczone na świadec­twie ukończenia szkoły. Obowiązkowe jest wpisywanie informacji o zajętym miejscu lub uzyskanym tytule oraz określenie szczebla rywalizacji (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki, powiatowy). Można wraz ze świadectwem dostarczyć kopie dyplomów po­świadczających sukcesy umieszczone na świadectwie.
  • Pamiętajcie, że macie prawo do wyboru dowolnej liczby oddzia­łów, ale tylko w ramach trzech wybranych szkół.
  • Oddziały z jednej szkoły nie muszą być umieszczone po kolei.
  • Przy wyborze kolejności oddziałów kierujcie się swoimi zaintereso­waniami. Najczęściej popełniany błąd, to umieszczenie na drugim lub trzecim miejscu innego profilu klasy i liczenie, że będzie się można później przenieść z klasy do klasy.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW
WYBIERAJĄCYCH KLASY MATEMATYCZNE:
  • między klasami „A” i „B” nie ma żadnych różnic programowych;
  • jedyną różnicą między tymi klasami jest fakt, że rozszerzonej ma­tematyki będą w nich uczyli różni nauczyciele;
  • wyboru trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (fizyka lub geografia, lub informatyka) kandydaci dokonają po ogłosze­niu list wstępnie zakwalifikowanych.

Załączniki artykułu

informator2024 (pdf) 0.37mb, (pobrań: 238)

Kontakt

Al. Kopernika 6
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44 732-69-90
e-mail: liceum1@liceum1.piotrkow.pl

Wtorek 28 maja 2024

Heladiusz, Wilhelm, Emil, Priam, Wiktor, Ignacy, German, Augustyn, Jaromir

Na skróty

Galerie

Ankieta

Czy podoba Ci się strona I LO?


Zobacz wyniki