I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024"

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
start
W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy
absolwentom szkół podstawowych następujące klasy:1A – matematyczno-fizyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
matematyka, fizyka, język angielski;

1B – matematyczno-geograficzno-informatyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
matematyka, język angielski, informatyka lub geografia;

1C - humanistyczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
język polski, historia, język angielski; od klasy trzeciej dodatkowe
zajęcia z wiedzy o społeczeństwie;

1D – biologiczno-chemiczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
biologia, chemia; od klasy drugiej uzupełniające zajęcia
z matematyki lub języka angielskiego;

1E – biologiczno-chemiczna
przedmioty z rozszerzonym programem:
biologia, chemia; od klasy drugiej uzupełniające zajęcia
z matematyki lub języka angielskiego.


WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI 2023/ 2024:


Drodzy ósmoklasiści!
Pamiętajcie, aby Wasze osiągnięcia (sukcesy w olimpiadach, kon­kursach, zawodach sportowych) zostały umieszczone na świadec­twie ukończenia szkoły. Obowiązkowe jest wpisywanie informacji o zajętym miejscu lub uzyskanym tytule oraz określenie szczebla rywalizacji (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki, powiatowy). Można wraz ze świadectwem dostarczyć kopie dyplomów po­świadczających sukcesy umieszczone na świadectwie.

Pamiętajcie, że macie prawo do wyboru dowolnej liczby oddzia­łów, ale tylko w ramach trzech wybranych szkół.

Oddziały z jednej szkoły nie muszą być umieszczone po kolei.

Przy wyborze kolejności oddziałów kierujcie się swoimi zaintereso­waniami. Najczęściej popełniany błąd, to umieszczenie na drugim lub trzecim miejscu innego profilu klasy i liczenie, że będzie się można później przenieść z klasy do klasy.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW
WYBIERAJĄCYCH KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNE:

między klasami „D” i „E” nie ma żadnych różnic programowych;

w klasach „D” i „E” wiodących przedmiotów (tj. biologii i chemii) będą uczyli ci sami nauczyciele.

Więcej informacji na stronie: www.chrobry1lo.pl

Załączniki artykułu

informator2023 (pdf) 0.30mb, (Pobrań: 208)
powrót